Program för skolelevers utveckling

Programmet vänder sig till enstaka elever eller hela klasser på mellan- och högstadiet som behöver en paus från sin ordinarie skolmiljö. Under tre-fem veckor får eleverna teoretiska och praktiska kunskaper inom brand och räddning varvat med skolarbete. Programmet syftar till att förbättra samarbete och studiemotivation och har gett många positiva effekter för elever som har deltagit.

Exempel på innehåll

  1. Grundläggande/allmän brandkunskap 
  2. Omhändertagande av skadad person
  3. Agerande vid olycka
  4. SOS 112
  5. Samarbete
  6. Studiebesök
  7. Utflykter
  8. Fysisk träning
  9. Skolarbete

Vi varvar teori med praktiska övningar.

Hur går det till?

Programmet initeras av lärare och skolledare på den aktuella skolan. Skolledaren tar därefter kontakt med ansvarig på räddningstjänsten för diskussion och planering av programmet.

Inför starten hålls ett möte på skolan med elev/er, personal från skolan och ansvarig på räddningstjänsten. Vid mötet presenteras regler och innehåll för programmet.  

Omfattning

Tre-fem veckor. 

Plats

På brandstationen i Karlstad. 

Information och kontakt

Ansvarig för skolprojektet hos räddningstjänsten är Per Wallgren, per.wallgren@karlstad.se, telefon 054-540 28 12.