Inget brand- och säkerhetsläger för barn 2020

Fem barn i rad bredvid varandra

Av olika skäl behöver vi tyvärr ställa in Barnens brand- och säkerhetsläger i alla våra förbundskommuner i år. Istället kommer vi i möjligaste mån att medverka vid andras arrangemang.

Frågor

Om du har frågor om ovanstående är du välkommen att vända dig till Per Wallgren via e-post till per.wallgren@karlstad.se.