Företagsservice

Karlstads kommun har inrättat en samordningsgrupp för företagsärenden som går under namnet Företagsservice. Syftet är att förenkla företagens kontakter med kommunen i ärenden där flera förvaltningar är berörda.

Du som företagare kanske upplever att det är svårt att veta var i kommunen du ska vända dig i vissa frågor, som exempelvis bygglov, brandskydd och alkoholtillstånd. Företagsservice hjälper dig med det.

Det är förvaltningar med hög andel företagskontakter som utgör kärnan i den centrala samordningsgruppen. Vi på räddningstjänsten är en av dem.

Din kontaktväg in till Företagsservice är Kontaktcenter på Karlstads kommun. Du når dem på telefon 054-540 00 00.

Läs mer om Företagsservice på karlstad.se (extern länk)