Hantera explosiva varor

Bild på fyrverkeripjäser

Du som hanterar explosiva varor kan behöva tillstånd för det. Tillståndet är till för att myndigheterna ska kunna kontrollera att skyddet mot brand, explosion och tillgrepp är tillräckligt.

Vad är en explosiv vara?

Explosiva ämnen och blandningar är fasta eller flytande ämnen eller blandningar som i sig själva genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur och sådant tryck, samt med sådan hastighet att de kan skada omgivningen. Pyrotekniska satser är explosiva ämnen eller blandningar även om de inte alstrar gas. Föremål som innehåller explosiva ämnen eller blandningar är explosiva föremål.

Ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en explosion eller pyroteknisk effekt är alltid explosiva varor. Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. De vanligaste pyrotekniska varorna är fyrverkerier och pyroteknisk säkerhetsutrustning (PU).

Tillstånd för hantering av explosiv vara söker du hos oss på räddningstjänsten. Beslut i ärendet meddelas inom tre månader.

Sök tillstånd