Tillstånd

Bild på ett papper med text

Du kan behöva tillstånd för att hantera brandfarliga eller explosiva varor. Tillstånd för hantering som omfattar användning, förvaring, saluförande och överlåtelse prövas av oss på räddningstjänsten om du ska bedriva verksamheten i vår region. Se vilka mängder som kräver tillstånd under respektive rubrik.

Brandfarliga varor

Läs mer om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

Explosiva varor

Läs mer om tillstånd för hantering av explosiva varor.