För dig som ska bygga

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

För dig som ska bygga

Bild på byggarbetsplats.

Bygglovsärenden hanteras av respektive medlemskommun. Räddningstjänsten är sakkunnig i brandskyddsfrågor till kommunernas handläggare.

En stor del av arbetet är att granska den brandskyddsdokumentation som ska upprättas av byggherren. Av brandskyddsdokumentationen framgår förutsättningarna för det byggnadstekniska brandskyddet och hur den uppförda byggnadens brandskydd ska utformas samt verifiering av att brandskyddet uppfyller kraven i Boverkets byggregler.

Till privatpersoner bistår räddningstjänsten med information och rådgivning angående brandskyddet i byggfrågor.