Arbete & föreningsliv

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Arbete och föreningsliv

Bild på en bagare som bakar.

Tillstånd

Du kan behöva tillstånd för att hantera brandfarliga och explosiva varor. Tillstånd för hantering som omfattar användning, förvaring, saluförande och överlåtelse prövas av oss på räddningstjänsten. 

Tillsyn

Därför gör räddningstjänsten tillsyner och så går en tillsyn till.

Systematiskt brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du som fastighetsägare och nyttjanderättshavare arbetar systematiskt och kontinuerligt med ditt brandskydd. 

För dig som ska bygga

Bygglovsärenden hanteras av kommunen. Räddningstjänsten är sakkunnig i brandskyddsfrågor till kommunernas handläggare.

Samlingslokaler

I samlingslokaler där det får vistas fler än 150 personer samtidigt finns det särskilda krav på brandskyddet.

Individanpassat brandskydd

Vi stödjer arbetet med individanpassat brandskydd för särskilt riskutsatta personer och i Karlstads, Forshagas, Kils, Munkfors, Grums och Hammarös kommun. Det kostar ingenting att anlita oss i detta sammanhang.

Farlig verksamhet

Sevesoverksamheter är skyldiga att tillhandahålla information för allmänheten om vilka risker verksamheten för med sig.

Begrepp

Här är en ordlista med vanliga begrepp och definitioner inom brandskyddsområdet.