Elavbrott

Elkraftsförsörjning – självklarhet?


Mast1_230

Skydd mot intrång

Det är viktigt att skydda elkraftsförsörjningen från intrång och dessa områden ska därför vara väl inhägnade och bevakade. Vissa verksamheter och byggnader är viktigare än andra och bör förses med reservkraft.

 

Vårt elberoende

Det är lätt att glömma bort att de hjälpmedel vi använder oss av i det dagliga arbetet inte fungerar utan ström. Datorer, telefon och belysning är bara några av många tekniska funktioner som inte går att använda utan el.

Relaterade interna sidor:
Externa länkar: